Näytteenkäsittelyssä kylmäkuivaus on tehokas tapa poistaa ylimääräinen liuotin näytteestä. Sopivan laitteen ja menetelmän löytämiseksi tulee perehtyä tarkasti  näytteen ominaisuuksiin ja liuottimen poiston vaatimuksiin. 

Kylmäkuivauksessa näyte jäädytetään ensin ja sen jälkeen kuivataan. Kylmäkuivaus tai lyofilisaatio poistaa jäätä ja jäätynyttä liuotinta sublimoitumalla. Hyviä puolia kylmäkuivauksessa on näytteen tehokas kuivaus ja kuivauksen jälkeen olomuoto on sopivan kakkumainen. Lisäksi näytteen säilyvyysaika on pitkä sekä aineen aktiivisuus säilyy. Yleensä kylmäkuivausta käytetään veden poistoon jatkokäsittelyä varten, näytteen ominaisuuksien säilyttäminen kuivauksen jälkeen sekä näytteen alkuperäisen muodon säilyttäminen. 

Kylmäkuivaus koostuu tyypillisesti kolmesta osasta: jäädyttäminen, primäärinen ja sekundäärinen kuivaus. Onnistunut kylmäkuivaus vaatii monien parametrien yhteensovittamisen. Ensinnäkin sopivan laitteen valintaan vaikuttaa näytteen ominaisuudet ja paljonko näytteessä on vettä tai liuotinta. Näytteen ominaisuuksien perusteella tulee laitteen konfiguraatio valita huolella – yksi laite ei sovellu kaikille näytteille. Huomiota tulee kohdistaa pumppuun ja näyteastioihin.

Kylmäkuivausprosessia pidetään hitaana menetelmänä. Kondensorin sulattaminen ja puhdistaminen vie myös aikaa. Varsinkin jos samanaikaisesti kuivataan useita näytteitä, tulee sulatuksen ajoituksessa ottaa huomioon eri näytteiden kuivausprosessin vaihe. Buchi on kehittänyt toimivan systeemin tähän pullonkaulaan: Infinite-Tehchnology(TM) mahdollistaa jatkuvatoimisen kylmäkuivausprosessin. Siinä kaksi erillistä kondensoria toimii vuorotellen. Kun toinen kondensori toimii kylmäkuivauksessa, on toinen sulatuksessa desinfionnissa. 

Katso video kondensorin toiminnasta Buchi Freeze Drying 

gwb buchi lyo infinite condencer

Ota yhteyttä tästä ja kysy lisää Buchin tarjoamasta ratkaisusta.