Webinaarissa käsitellään mm. viskosimetrian peruskäsitteet, viskositeettiin vaikuttavat tekijät, mittauksen perusteita sekä mittaustuloksen oikeellisuuteen vaikuttavat asiat. 

KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN