Analyysivaaka

Analyysivaaka (tai semimikrovaaka) esittää punnittavan tuloksen neljällä tai viidellä desimaalilla ja tyypillisesti vaakaa käytetään milligrammasta kymmenien grammojen punnitsemiseen. Vaakamallin valintaan vaikuttaa pienimmän punnittavan näytteen massa, sekä halutun tarkkuustason tai toleranssin saavuttaminen, koska vaakamallien mittakennot ovat erilaisia. Hyvän suorituskyvyn mittakenno on nopea stabiloitumaan ja sillä voidaan punnita pieniä massoja. Tutustu vaihtoehtoihin alla olevista linkeistä tai tuoteluettelossamme.

Excellence-sarja

XPR- ja XSR-vaaka

Advanced-sarja

MS-vaaka

Standard-sarja

ME-vaaka

Analyysivaa’an hankinnassa tulee lisäksi arvioida puhdistettavuuden tarvetta ja ergonomiaa. Miten helposti vaaka ja sen punnitusalusta saadaan purettua ja koottua. Ergonomisuuteen vaikuttavat erilaisten apuvälineiden käyttö (Ergoclip koeputkelle tai mittapullolle, motorisoidut ovet) tai ihan laitteen mitat – mitä kapeampi on punnitusalusta, sitä helpompi on ainetta lisätä punnituslaivaan tai mittapulloon.

Mikäli näytteen varautuminen staattisella sähköisyydellä on ongelma, on se hyvä huomioida vaakaa hankittaessa. Erilaisia ionisaattoreita on saatavilla ja kannattaa ottaa käyttöön käytettävyydeltään paras mahdollinen.

Analytiikan työnkulku tulee huomioida siten, että punnitustulosten tallentaminen tai syöttäminen olisi mahdollisimman jouhevaa. Kirjataanko punnitustulos suoraan vaa’an näytöltä vai käytetäänkö tulostinta vai mahdollisesti tallennetaan suoraan järjestelmään.

Onko käytössä tiettyjä, usein toistuvia punnituksia, joille voitaisiin tehdä punnitustapahtumaa helpottavia menetelmiä.

gwb xpr56 mikroanalyysivaaka