Opastamme ja koulutamme

Osaaminen varmistetaan jatkuvalla kouluttautumisella.

GWB tarjoaa laitteen asennuksen yhteydessä laitteelle käyttöopastuksen, jolla varmistetaan laitteen peruskäyttö. Kun laitteen perustoiminnot on hallussa, voidaan osaamista syventää jatkokoulutuksella. GWB:n myyntiorganisaatio järjestää lisäkoulutusta tarpeen mukaan joko paikan päällä tai etänä.Lisäksi asiakkaille järjestetään säännöllisesti webinaareja, joihin on vapaa pääsy – kunhan vain yhteydet pelaavat. Webinaarien aiheet ovat katttaneet seuravia asioita:

  • Punnitus

  • pH-mittaus

  • Titraus ja KF-titraus

  • UV/VIS spektroskopia

  • Viskositeetti ja reometria

  • Näytteen käsittely ja näytteen jauhatus

  • Tiheyden määritys ja refraktometria

  • Lean Lab ja automaatio

On myös mahdollista ehdottaa uusia aiheita ja ne voi lähettää osoitteeseen gwb@gwb.fi.

Tulevat webinaarit

Oikeellisen pipetoinnin perusteet (1/2)
16 maaliskuun, 2023
Pipetointi – tuo kaiken analytiikan A ja O. Yksinkertainen osa näytteenkäsittelyä, jossa pienetkin virheet kertaantuvat nopeasti. Pipetointiwebinaarin ensimmäisessä osassa keskitytään GPP – Good Pipetting Practiceen teoreettiselta kannalta. Webinaarisarjan tarkoituksena on minimoida pipetoinnista aiheutunut virhe. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN
Hyvät pipetointitekniikat (2/2)
23 maaliskuun, 2023
Pipetointiwebinaarin toisessa osassa keskitytään työntekijän ergonomiaan, sekä käytännön tekoihin pipetointitekniikoiden kannalta, joilla varmistetaan laadukas pipetointi. Tällä kertaa muita aiheita ovat myös pipettien ylläpito ja kalibrointi. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN  
Nämä asiat sinun tulisi tietää titrauksesta
30 maaliskuun, 2023
Titrauksen perusteet webinaarissa käydään läpi yleisiä asioita titraukseen liittyen. Aiheina mm. päätepisteen havaitseminen, hyvät titraustavat, tärkeät parametrit, ongelman ratkaisu sekä esimerkkejä toiminnan tehostamisesta / automatisoinnista. Webinaari sopii sekä manuaalista titrausta suorittaville että automaattisten titraattorien käyttäjille. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN  
KF-titraus: näin parannat tulostesi laatua
13 huhtikuun, 2023
Webinaarissa perehdytään Karl Fischer -titrauksen perusteisiin. Aiheina mm. erot ja valinta volumetrisen ja kulometrisen menetelmän välillä, generaattorielektrodin diafragma, hyvät toimintatavat oikeellisten tulosten saavuttamiseksi sekä uunin käyttö näytteensyötössä. Webinaari sopii niin aloitteleville kuin kokeneillekin KF-titraajille. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN  
Viskosimetrian ja reologian perusteet ja mittausten oikeellisuus
27 huhtikuun, 2023
Webinaarissa käsitellään mm. viskosimetrian peruskäsitteet, viskositeettiin vaikuttavat tekijät, mittauksen perusteita sekä mittaustuloksen oikeellisuuteen vaikuttavat asiat.  KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN    
Jauhatuksen ja seulonnan merkitys näytteenkäsittelyssä
4 toukokuun, 2023
Ei ole ihan sama miten näyte jauhetaan tai seulotaan. Analytiikan tuloksen luotettavuus on riippuvainen täysin näytteen esikäsittelystä. Tässä webinaarissa käydään läpi kuinka seulonta ja jauhaminen tehdään oikeellisesti. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN

GWB:llä on tarjolla myös säännöllisiä kursseja perusmittaustekniikoista. Kursseista lisää koulutusvalikossa, tai kysy lisää gwb@gwb.fi.

gwb koulutus