Opastamme ja koulutamme

Osaaminen varmistetaan jatkuvalla kouluttautumisella.

GWB tarjoaa laitteen asennuksen yhteydessä laitteelle käyttöopastuksen, jolla varmistetaan laitteen peruskäyttö. Kun laitteen perustoiminnot on hallussa, voidaan osaamista syventää jatkokoulutuksella. GWB:n myyntiorganisaatio järjestää lisäkoulutusta tarpeen mukaan joko paikan päällä tai etänä.Lisäksi asiakkaille järjestetään säännöllisesti webinaareja, joihin on vapaa pääsy – kunhan vain yhteydet pelaavat. Webinaarien aiheet ovat katttaneet seuravia asioita:

  • Punnitus

  • pH-mittaus

  • Titraus ja KF-titraus

  • UV/VIS spektroskopia

  • Viskositeetti ja reometria

  • Näytteen käsittely ja näytteen jauhatus

  • Tiheyden määritys ja refraktometria

  • Lean Lab ja automaatio

On myös mahdollista ehdottaa uusia aiheita ja ne voi lähettää osoitteeseen gwb@gwb.fi.

Tulevat webinaarit

Laadukas punnitus
5 lokakuun, 2023
Vaaka on käytössä jokaisessa laboratoriossa. Vaan käytetäänkö sitä oikein? Webinaarissa käydään miten punnituksen laatua voidaan parantaa. Vaa'an tarkastaminen on välttämätöntä, mutta miten ja kuinka usein se kannattaa tehdä. Lisäksi laatujärjestelmä vaatii toimintojen dokumentointia, mutta miten se tehdään 2023? KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN
pH-elektrodin viritys ja kalibrointi
19 lokakuun, 2023
Webinaarien jälkeen kuulijalla on hyvä näkemys pH-mittauksen oikeellisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja miten päästään eroon käsialasta sekä tehtyä mittaukset aina samalla tavalla. Webinaarissa käydään läpi, miten suoritetaan elektrodin viritys ja kalibrointi. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN
UUTTA: Akkreditoitu laitehuolto – tarvitaanko me sellaista? HUOM. esitysaika tiistai klo 13-14
31 lokakuun, 2023
GWB:n huolto on ollut olemassa vuodesta 1942 ja tuona aikana paljon on ehtinyt muuttumaan. Huoltopäällikkömme Jarno Immonen kertoo huollosta ja huollon akkreditoinnin merkityksestä. Webinaarissa vastataan muun muassa kysymyksiin miksi kannattaa valita akkreditoitu huolto ja mitä muita asioita kannattaisi huomioida huoltoa valitessa. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN
Johtokyvyn mittaus
2 marraskuun, 2023
Webinaarissa käydään läpi miten johtokyky mitataan oikein? Mitä asioita tulee ottaa huomioon ja miten vältetään mittauksen perusongelmat mittauksen perusongelmat.   KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN
Oikeellisen pipetoinnin perusteet (1/2)
9 marraskuun, 2023
Pipetointi – tuo kaiken analytiikan A ja O. Yksinkertainen osa näytteenkäsittelyä, jossa pienetkin virheet kertaantuvat nopeasti. Pipetointiwebinaarin ensimmäisessä osassa keskitytään GPP – Good Pipetting Practiceen teoreettiselta kannalta. Webinaarisarjan tarkoituksena on minimoida pipetoinnista aiheutunut virhe.  KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN
Hyvät pipetointitekniikat (2/2)
16 marraskuun, 2023
Pipetointiwebinaarin toisessa osassa keskitytään työntekijän ergonomiaan, sekä käytännön tekoihin pipetointitekniikoiden kannalta, joilla varmistetaan laadukas pipetointi. Tällä kertaa muita aiheita ovat myös pipettien ylläpito ja kalibrointi. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN  
Titrauksen tärkeimmät
23 marraskuun, 2023
Titrauksen perusteet webinaarissa käydään läpi yleisiä asioita titraukseen liittyen. Aiheina mm. päätepisteen havaitseminen, hyvät titraustavat, tärkeät parametrit, ongelman ratkaisu sekä esimerkkejä toiminnan tehostamisesta / automatisoinnista. Webinaari sopii sekä manuaalista titrausta suorittaville että automaattisten titraattorien käyttäjille. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN  
Karl Fischer -titrauksen perusteet, haasteet ja ratkaisut
30 marraskuun, 2023
Webinaarissa perehdytään Karl Fischer -titrauksen perusteisiin. Aiheina mm. erot ja valinta volumetrisen ja kulometrisen menetelmän välillä, generaattorielektrodin diafragma, hyvät toimintatavat oikeellisten tulosten saavuttamiseksi sekä uunin käyttö näytteensyötössä. Webinaari sopii niin aloitteleville kuin kokeneillekin KF-titraajille. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN  
Jauhatuksen ja seulonnan merkitys näytteenkäsittelyssä
7 joulukuun, 2023
Ei ole ihan sama miten näyte jauhetaan tai seulotaan. Analytiikan tuloksen luotettavuus on riippuvainen täysin näytteen esikäsittelystä. Tässä webinaarissa käydään läpi kuinka seulonta ja jauhaminen tehdään oikeellisesti. KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN
Viskosimetrian ja reologian perusteet ja mittausten oikeellisuus
14 joulukuun, 2023
Webinaarissa käsitellään mm. viskosimetrian peruskäsitteet, viskositeettiin vaikuttavat tekijät, mittauksen perusteita sekä mittaustuloksen oikeellisuuteen vaikuttavat asiat.  KLIKKAA REKISTERÖITYMISEEN    

GWB:llä on tarjolla myös säännöllisiä kursseja perusmittaustekniikoista. Kursseista lisää koulutusvalikossa, tai kysy lisää gwb@gwb.fi.

gwb koulutus