Materiaalitutkimus ja syntetiikka

Tarjoamme tunnettuja synteesilaitteistoja materiaalitutkimuksen analysaattoreita elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuuden tutkimuskäyttöön sekä laadunvalvontaan. Edustamamme tuotteet sopivat hyvin viranomaisvaatimusten tai turvallisuusvaatimusten täyttämistä varmentamaan analytiikkaan.

Laaja repertuaarimme kattaa termoanalytiikan, partikkelikoon, ominaispinta-alan, tiheyden ja huokoisuuden analyysilaitteet. Valikoimassamme on lisäksi kattava valikoima erilaisia synteesilaitteistoja matala- tai korkeapainereaktioihin sekä biopuolen sovelluksiin. Synteesilaitteistoja voidaan täydentää probepohjaisilla in-situ partikkelikomittauksilla tai spektroskopian työkaluilla.

Mettler Toledo materiaalitutkimus työkalut materiaalitutkimus

Differentiaalinen skannaus kalorimetria (DSC) on yleisimmin käytetty termoanalyysitekniikka. DSC mittaa näytteen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien muutosten aiheuttamaa entalpian muutosta lämpötilan tai ajan funktiona. Tyypillisiä DSC määrityksiä ovat mm. sulamiskäyttäytyminen, kiteytyminen, polymorfismi, lasisiirtymät, reaktiokinetiikka sekä lämpökapasiteetti ja sen muutokset.

Termogravimetria mittaa näytteen painonmuutosta lämpötilan suhteen. Tyypillisiä termisiä reaktioita ja prosesseja, joita termogravimetrialla tutkitaan ovat mm. kvantitatiiviset koostumusanalyysit, kaasujen adsoptio ja desorptio, hajoamisprosessien kinetiikka, hapettumisreaktiot ja Curie lämpötilan määritykset. Valikoimassa on myös TGA/DSC yhdistelmälaitteita.

Dynaamista mekaanista analyysiä (DMA) käytetään materiaalin mekaanisten ja viskoelastisten ominaisuuksien mittaamiseen lämpötilan, ajan ja taajuuden funktiona samalla, kun siihen kohdistuu värähtelevä jännitys.

Mettler Toledo tarjoaa kaksi vaihtoehtoista DMA laitteistoa. DMA / SDTA 1+ mittaa sekä siirtymää, että voimaa. Laitteisto mahdollistaa sekä hyvin pehmeiden, että hyvin jäykkien näytteiden mittaamisen (1mN – 40N). Laajan jäykkyysalueen ansiosta näyte voidaan mitata lasimaisesta tilasta nestemäiseen olomuotoon saakka yhdellä ajolla. Patentoidun SDTA tekniikan avulla voidaan kalibroida näytteen lämpötila ja mitata tarkasti termisiä efektejä.

Micromeritics analysaattorit BET analytiikkaan ja kemisorptiotutkimuksiin

tutkimus
BET analyysi

 

BET-mittauksia (Brunauer-Emmett-Teller) käytetään kiinteän näytteen ominaispinta-alan mittaamiseen kaasuadsorptioanalyysin avulla. BET-teoriaa käytetään yleisesti kaasuadsorptiotietojen arvioimiseen ja tietyn pinta-alan tuloksen luomiseen. BET-yhtälö käyttää isotermistä saatua tietoa näytteen pinta-alan määrittämiseen.

Analyysin suorittamisen kannalta kemisorptio ja fysisorptio ovat hyvin samanlaisia. Kemisorptioon liittyy kuitenkin kemiallisten sidosten muodostuminen kaasumolekyylien ja adsorbentin välillä, kun taas fysisorptiota hallitsevat ensisijaisesti van der Waalsin voimat. Kemisorptiolla on korkeampi adsorptioentalpia kuin fysisorptiolla. Fysisorptiomittauksen aikana molekyylit voivat muodostaa monikerroksisen rakenteen näytteen pinnalle.

Synteesireaktorit

synteesi

Mettler Toledon EasyMax reaktorit ovat täysin automatisoituja laboratorion työasemia. Nämä pieneen tilaan mahtuvat synteesiasemat tarjoavat kokonaisvaltaisen all-in-one järjestelmän sisältäen mm. lämmityksen, jäähdytyksen, sekoituksen ja annostelun ilman lisälaitteita.

Mettler Toledon automatisoitujen reaktoreiden avulla laboratorion turvallisuus sekä reaktioiden toistettavuus ja helppous nousevat uudelle tasolle.

Parr Instruments valmistaa sadan vuoden kokemuksella sekoitusreaktoreita, pelkistyslaitteistoja ja paineastioita 25 ml -100 litran kokoluokissa. T316 teräksen lisäksi materiaalivaihtoehtoina ovat muiden muassa titaani, Inconel ja Hastelloy. Lasi- ja metallireaktoreihin on helppo liittää in-situ partikkelikokomittaus, probemikroskooppi tai IR- / Raman probemittaus.