Mikrovaaka

Toisinaan näytettä on vähän tai se on todella kallista. Kuitenkin halutaan punnita oikeellisesti ja tarkasti, joten mitä näet näytöltä on pitää olla oikeasti se mitä punnitset. Tällöin tarvitaan suuren suorituskyvyn mikrovaakaa. Mikrovaaka näyttää punnittavan massan kuudesta seitsemään desimaalilla ja tyypillisesti vaakaa käytetään alle milligramman punnituksiin. Näin pienten näytteiden tarkka punnitseminen vaatii laitteelta hyvää ergonomiaa – punnitusalusta helposti saavutettavissa ja kaksi erillistä näyttöä. Lisäksi helppo puhdistettavuus on erittäin tärkeä ominaisuus. Tutustu mikrovaakaan alla olevasta linkistä ja tuoteluettelossamme.

Excellence-sarja

XPR-vaaka

Mikäli näytteen varautuminen staattisella sähköisyydellä on ongelma, on se hyvä huomioida vaakaa hankittaessa. Erilaisia ionisaattoreita on saatavilla ja kannattaa ottaa käyttöön käytettävyydeltään paras mahdollinen. 

Analytiikan työnkulku tulee huomioida siten, että punnitustulosten tallentaminen tai syöttäminen olisi mahdollisimman jouhevaa. Kirjataanko punnitustulos suoraan vaa’an näytöltä vai käytetäänkö tulostinta vai mahdollisesti tallennetaan suoraan järjestelmään. 

Onko käytössä tiettyjä, usein toistuvia punnituksia, joille voitaisiin tehdä punnitustapahtumaa helpottavia menetelmiä. Kuvassa esimerkkinä on automaattiset annosteluyksiköt nesteelle ja kiinteille aineille.

gwb xpr automaattivaaka jauheannostus ja nesteannostus