Mettler Toledo – Ohjelmistoratkaisut – Tiedonkeruuratkaisut

Mettler Toledo ohjelmistoratkaisut punnitustiedon ja tuotetarkastustiedon keräämiseen. Ohjelmistot on yksittäisitä punnitustiedon keräysohjelmista koko tehtaan kattaviin tietokantapohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin. Osa ohjelmista täyttää viranomaismääräykset liittyen valmistettujen jäljitettävyyteen, sekä käyttäjäkohtaisiin asetuksiin.

Mettler Toledo huolehtii järjestelmien päivityksistä (tietoturva & yhteensopivuus käyttöjärjestelmien kanssa), joten ohjelmistoratkaisut ovat turvallinen investointi pitkälle tulevaisuuteen.

Tuotekatalogi

Freeweigh – Laadunhallintajärjestelmä

FreeWeigh.NET on PC pohjainen tilastollinen laadun ja prosessinhallintaohjelmisto. Ohjelmiston avulla voidaan asiakkaan tuotantoprosessia hallita ja hienosäätää täydellisesti. Modulaarinen lisenssimalli mahdollistaa järjestelmän kokoonpanon ja käyttöönoton kaikkiin tarpeisiin. Joustavuus ja helppokäyttöisyys mahdollistavat helposti tuotannon ja laadun optimoinnin.

Freeweight.net ohjelmaan voidaan liittää Mettler Toledo staattiset vaa’at, linjavaa’at, metallinilmaisimet, sekä 3rd party – mittalaitteita ja vaakoja.Web-pohjaisen Test Place Module -moduulin avulla asiakas voi suorittaa tarvittavia tuotetestauksia eri puolilla tuotantoprosessia ja siirtyä prosessin läpi yhdellä kannettavalla tietokoneen tavallisella verkkoselaimella ilman lisäohjelmistojen asennusta. Lisäksi se on ihanteellinen ratkaisu laatutietojen vaatimusten mukaisten tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja järjestelmä ohjeistaa tarvittavien laitetestausten aikataulut. Katso valmistajan sivulla mitä muita laatumittauksia voisit hallita FreeWeigh.Netin avulla.

freeweighgwb freeweighnet screenshot testplace demo vi i ind 20111013 00013191.bmp

ProdX – Tuotetarkistuksen Hallintaohjelmisto

PC -pohjainen mittaustiedon keräys- ja hallintaohjelmisto Mettler Tuotetarkistuslaitteistolle. Ohjelma tukee laatusertifioinnin vaatimia tarkistuksia ja auttaa tuotannon laadun optimoinnissa. Ohjelma integroi laatutiedot Safeline metallinilmaisimilta sekä Garvens Linjavaaoista yhteen laatutietokantaan.Ohjelman avulla voi käyttäjä missä tahansa asiakkaan verkkoa valvoa laatutapahtumia sekä saada laite -tai laatuhälytyksiä. Asiakas voi valvoa laitteiden kuntoa ja luoda sekä katsella järjestelmän tuottamia raportteja.
Mettler Toledo Tuotesivut.

prodx tuotetarkistus