PUNNITUS

Punnitus on yksi tärkeimmistä suorituksista sekä laboratoriossa että tuotannossa. Laboratoriossa punnitustulosta käytetään monissa analyyseissa, esim. pitoisuusanalyyseissa lopputuloksen laskennassa. Tuotannossa punnituksella varmistetaan, että pakkauksessa on tarpeeksi tuotetta, mutta ei kuitenkaan liikaa.

GWB:n tapa tarjota punnitusratkaisu asiakkaalle perustuu Mettler Toledon jo vuonna 2007 laatimaan GWP-ohjeistukseen. GWP tulee sanoista Good Weighing Practice, vapaasti suomennettuna hyvät punnitustavat. Uuden vaa’an hankinnassa käydään läpi tarkkaan mitä vaa’alla tullaan tekemään. Ei niinkään mitä vanhalla vaa’alla on vuosikymmeniä sitten tehty. 

GWB dokumentoi koko hankintaprosessin asianmukaisesti, jolloin asiakas pystyy jälkeenpäin arvioimaan, miten hankintapäätös on tehty ja miten uutta laitetta tullaan käyttämään.

Ensiarvoisen tärkeää on siis arvioida käyttötarkoitus. Varsinaisen vaa’an valinta osoitetaan GWP-suositusdokumentilla, josta selviää oleelliset punnitukseen liittyvät asiat. 

Kun vaaka toimitetaan, tulee GWB:n koulutettu asentaja asentamaan ja kalibroimaan sen sekä antaa käyttäjille laitteen peruskoulutuksen. On erittäin tärkeää, että kalibroinnilla osoitetaan, että vaaka toimii kuten pitääkin. Viime aikoina on tullut yhä tärkeämmäksi myös kvalifioida vaaka eli dokumentoida itse asennus- ja tarkastustapahtuma. IQ/OQ-työn voi käyttäjä tehdä itse, mutta resurssien, ajan ja rahan säätämiseksi GWB:n asentaja voi tehdä sen Mettler Toledon laatimien dokumenttien mukaan.

Johtavana vaakavalmistajana Mettler Toledo on laatinut ohjeistuksen ja suosituksen vaakojen omavalvonnasta säännöllisten kalibrointien välillä. GWB antaa suosituksen em. ohjeiden mukaan mikä on riittävä tapa tarkastaa vaaka. Asiakkaan kanssa tehdyn riskiarvioinnin perusteella suositellaan asianmukainen ja riittävä toimintatapa.

GWB:n huolto pystyy tekemään vaakojen huollon ja kalibroinnin Mettler Toledo vaaoille sekä kalibroinnin kaiken merkkisille vaaoille akkreditoidusti (K029 kalibrointilaboratorio). Lisäksi on erittäin kätevää ja tehokasta antaa GWB:n tehdä kalibrointi myös käytetyille tarkastuspunnuksille.

Tänä päivänä laatujärjestelmiin kuuluu myös käyttäjien säännöllinen koulutus. Se on erittäin helppo toteuttaa osallistumalla GWB:n järjestämiin webinaareihin ja seminaareihin tai järjestää koulutus paikan päällä asiakkaan tiloissa.

GWB:n myyntiorganisaatio auttaa asiakasta sopivan punnitusratkaisun löytämisessä ja GWB-huolto-organisaatio ratkaisun käyttöönotossa ja ylläpidossa.

Valikoimassamme mm:
Mikrovaaka
Analyysivaaka
Yläkuppivaaka
Tarkkuusvaaka
Teollisuusvaaka
Linjavaaka

punnitus
punnitus