Tarkkuusvaaka

Tarkkuusvaaka (tai yläkuppivaaka) esittää punnittavan määrän yhdestä kolmeen desimaalilla ja tyypillisesti vaakaa käytetään näytteiden punnitsemiseen sadoista milligrammoista ylöspäin.

Vaakamallin valintaan pienimmän punnittavan näytteen määrä, sekä halutun tarkkuustason tai toleranssin saavuttaminen, koska vaakamallien mittakennot ovat erilaisia. Tutustu vaakamalleihin alla olevista linkeistä ja tuotesivullamme.

Excellence-sarja

XPR- ja XSR-vaaka
XSR-tarkkuusvaaka poistuu myynnistä
kesällä 2024

UUSI
Advanced-sarja

MX ja MR-vaa’at

UUSI

Standard-sarja

MA ja LA-vaa’at

Advanced-sarja

MS-vaaka
Poistuu myynnistä kesällä 2024

Standard-sarja

ME-vaaka
Poistuu myynnistä kesällä 2024

Tarkkuusvaa’an hankinnassa tulee lisäksi arvioida puhdistettavuuden tarvetta ja ergonomiaa. Kestääkö vaaka puhdistusaineita ja saako punnitusalustan helposti purettua puhdistusta varten. Suuri näyttö ja selkeät numerot ovat ergonomisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Mikäli näytteen varautuminen staattisella sähköisyydellä on ongelma, on se hyvä huomioida vaakaa hankittaessa. Erilaisia ionisaattoreita on saatavilla ja kannattaa ottaa käyttöön käytettävyydeltään paras mahdollinen.

Analytiikan työnkulku tulee huomioida siten, että punnitustulosten tallentaminen tai syöttäminen olisi mahdollisimman jouhevaa. Kirjataanko punnitustulos suoraan vaa’an näytöltä, käytetäänkö tulostinta tai mahdollisesti tallennetaanko tulokset suoraan järjestelmään.

Vaaoille saattaa olla tarve myös tehdä menetelmiä, etenkin jos kyseessä on toistuvia, rutiininomaisia punnituksia. Näin voidaan helpottaa ja nopeuttaa punnitusprosessia.

tarkkuusvaaka yläkuppivaaka