Vaakahankinta

Punnitus on olennainen osa tuotantoprosessin hallintaa. Teollisuusvaakaa hyödynnetään raaka-aineiden virran ja käytön kontrolloinnissa. Punnituksella varmistetaan myös, että lopputuoteessa on pakkausmerkinnän mukainen paino tai tuotannon erä ja sen vaihtelut ovat määräysten mukaiset. Sen vuoksi vaakaa hankittaessa tulisi huomioida useita tärkeitä seikkoja, joista on alla kuvattu tärkeimmät. GWB:n myynti- ja huolto-organisaatiot auttavat tarkoitukseen soveltuvan laitteen hankinnassa. Ota yhteyttä gwb@gwb.fi

Ennen Hankintaa

GWB:n tapa tarjota punnitusratkaisu asiakkaalle perustuu Mettler Toledon jo vuonna 2007 laatimaan GWP-ohjeistukseen. GWP tulee sanoista Good Weighing Practice, vapaasti suomennettuna hyvät punnitustavat. Uuden vaa’an hankinnassa ei käydä  läpi mitä vanhalla vaa’alla on vuosikymmeniä sitten tehty, vaan mitä uudella vaa’alla tullaan tekemään ja peilataan näitä vaatimuksia uusiin laitteisiin. GWP sisältää myös riskiarvioinnin siitä missä prosessissa laitetta käytetään ja kuinka tärkeä osa se on prosessissa. 

Ensiarvoisen tärkeää on siis arvioida käyttötarkoitus. Lisäksi tulee huomioida asennus ja kalibrointi, sekä mahdolliset huoltotarpeet. Vuosittainen huolto ja kalibrointi mahdollistaa GWB:n tarjoaman pidennetyn takuun ja se on takaus laadukkaasta, hyvästä ja toimivasta laitteesta. Laitteen käytön elinkaareen kuuluu myös käyttäjien säännöllinen koulutus.

gwb performance verification strategy en en vi i ltc 20180628 00054573.psd

Laitteen Valinta

Teollisuuskäyttöön tulevan vaa’an valinnassa tulee huomioida sen käyttötarkoitus, max. kapasiteetti ja tarvittava lukematarkkuus, käyttöympäristö, ergonomia, tiedonsiirtovaatimukset sekä  tuleeko vaa’an olla varmennettu. 

Perusvaakaratkaisut: Mettler Toledo tarjoaa joukon edullisia valmiiksi paketoituja ratkaisuja , joissa on monipuoliset ohjelmistot erilaisilla punnituskapasiteeteilla. Katso oheisesta linkistä Perusvaakamallit.

PERUSVAAKAMALLIT

TEOLLISUUDEN KÄYTTÖÖN TULEVAT VAA’AT RÄÄTÄLÖIDÄÄN USEIN ASIAKKAAN OMIEN TARPEIDEN MUKAAN KOHTEESEEN SOPIVAKSI  :

gwb vaakapaatteet

Käyttötarkoitus

Juuri sovellukseen sopivan vaakapääteen valinta yhdessä punnitusantureiden tai sopivan vaakasillan kanssa on tärkeää, kun halutaan varmistaa punnitusprosessien maksimaalinen tehokkuus, tarkkuus, monipuolinen ohjelmoitavuus tai punnitussovelluksen käytön helppous. Lisäksi tulee varmistaa laitteiston liitettävyys olemassa olevaan tuotantojärjestelmään tai esimerkiksi viivakoodinlukijaan tms oheislaitteeseen.

punnitustarkkuus

Kapasiteetti ja Lukematarkkuus

Vaakaa valittaessa tulee tarkistaa, että vaa-an punnituskapasiteetti ja tarvittava lukematarkkuus vastaavat punnituksessa tarvittavia tarkkuuksia. Jos punnitusalue on suuri voimme tarjota 2-alue vaakoja , eli tarkkuus on parempi alemmilla painoilla. Monet vaa’at tarjoavat vaihtoehdon sekä varmennetulle että varmentamattomille vaaoille.

gwb phd779 ss av area1.5 vi i ind 20230622 00181653.tif

Ergonomia

Mallistossa löytyvät niin pöytävaa’at kuin lattiavaa’at. Pöytävaakoihin on tarjolla eri korkuisia integroituja näytön varsia, jotta käyttäjä operointi olisi mahdollisimman helppoa sekä vaakanäyttö oikealla korkeudella käyttäjälle, Lattiavaakoihin on mahdollista saada avattavia vaakasiltoja, jotta puhdistus olisi mahdollisimman helppoa.

gwb oiml vi i mrc 20120726 00021596.tif

Varmennettu Vaaka ?

Jos punnitaan myytäväksi tarkoitettuja tuotepakkauksia ja sisällön määrä (paino) on ilmoitettu pakkauksessa, velvoittaa laki, että on käytettävä varmennettua vaakaa. G.W.Berg Oy tekee kaikille vaaoille lainmukaisen ensivarmennuksen  2. vaiheen,  ennekuin ne asennetaan asiakkaalla käyttöön.

gwb ics4 6 suttero 01 39 vi i ind 20110210 00010212

Käyttöympäristö

Kaikki vaakamallit tarjoavat eritasoisia pöly- ja kosteussuojauksia kuten esimerkiksi IP54, IP65 ja IP69k. Elintarviketuotannon hygieniatarpeet on huomioitu  rakennesuunnittelussa eri vaakamalleissa. Tarjoamme myös ATEX lukiteltuja vaakoja luokkiin 1/21 ja 2/22 sekä laajan integraatiomahdollisuuden automaatiojärjestelmiin.

gwb varaosapalvelu

Elinkaaripalvelut

Mettler Toledo teollisuusvaa’at ovat mittausinstrumentteja , jotka vaativat asianmukaisen huollon ja ylläpidon. G.W.Berg:n Suomen kattava huolto palvelee asiakkaitamme varaosa-asioissa,  laitekalibroinneissa sekä tarjoaa ylläpitoon Mittausturva -sopimuksia asiakkaillemme. Sopimushuolloilla varmistamme Vaakojen ehdottoman tarkan suorituskyvyn (kalibrointitodistus) ja  luotettavuuden vuosiksi eteenpäin.

OTA YHTEYS MYYJÄÄN Pöytävaa'at Lattiavaa'at & Heavy Duty Tarkkuusvaa'at -PBK vaakasillat
Tarkkuusvaaka Punnitusanturit Vaakaterminaalit/sovellukset ATEX TILAN VAAKARATKAISUT

KÄYTTÖÖNOTTO - ASENNUS JA KÄYTTÖKOULUTUS

Vaaka on analyysilaite, jolla määritetään aineen massa. Sen vuoksi laitteen kalibrointi on erittäin tärkeä asia, kun laite on toimitettu. GWB:n akkreditoitu kenttäkalibrointi varmistaa, että vaaka on tarkastettu ja toimii kuten pitääkin heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Kalibrointitodistus on asianmukainen ja sisältää tärkeimmän asian, vaa’an sen hetkisen minimipainon halutulla toleranssilla ja turvakertoimella.

Asianmukaiseen käyttöönottoon liittyy myös käyttöönottokoulutus, joka liittyy jokaisen laitteen asennukseen. Sen avulla saadaan laitteen perustoiminnot jouhevasti käyttöön. Kun laite on käytössä, voidaan sen ominaisuuksia ottaa käyttöön lisäkoulutuksen avulla.

gwb kouluttaa

Ylläpito ja Huolto

gwb gwb mittausturvapaketti huoltosopimus

Laitteita tulee myös huoltaa. GWB:n myymät laitteet voidaan liittää GWB:n Mittausturvasopimukseen, jolloin vaaoille tarjotaan laitemallista riippuen jopa seitsemän vuoden takuu. Kun laite on huoltosopimuksessa, voi asiakas keskittyä omaan tekemiseen ja luottaa siihen, että laite huolletaan ja kalibroidaan oikein ja säännöllisesti.

Laitteen huolto- ja kalibrointiväli riippuu riskiarvioinnista – mitä kriittisempi laite on, tulee siitä pitää parempaa huolta ja se tulee myös dokumentoida. Pääsääntöisesti Suomessa laitteita huolletaan vuosittain. Pelkkä vuosittainen huolto ja kalibrointi ei kuitenkaan riitä, vaan käyttäjän tulee tarkastaa vaa’an toimintaa myös itse. GWB:n myynti ja huolto auttavat arvioimaan tarvittavat toimenpiteet. Yleisesti ottaen vaaka tulee virittää päivittäin ja tarkastaa asianmukaisilla punnuksilla säännöllisesti. Tällä tavalla varmistetaan, että punnitustulokset ovat oikeellisia laitteen koko elinkaaren ajan.
Tutustu huollon palveluihin

Elinkaari

gwb elinkaari

GWB OSANA ASIAKKAAN ARVOKETJUA

Laatujärjestelmän toteuttamisessa olennainen osa on mittauslaitteiden luotettavuus, huollon saatavuus, varaosat ja laitteiden uusinnat tarvittaessa. Jotta laitteista saadaan täysi hyöty, on käyttäjille annettava koulutus oltava riittävä. Näin varmistetaan tulokset mittauksissa vastaavat laatua jota tavoitellaan.

Mettler Toledo vaakatuotteet ovat pitkäikäisiä oikein huollettuina sekä kalibroituina. Oikeaikainen laitteen vaihto uuteen vähentää olennaisesti riskiä mahdollisiin tuotantokatkoihin yllättäen rikkoutuneen laitteen vuoksi. Vaihdettaessa laite uusiin voidaan myös tarkistaa laitteen vaatimusmäärittelyt niin kapasiteetin, tarkkuuden tai käyttöympäristövaatimukset täyttäviksi

LÖYDÄ OMAN TEOLLISUUTESI METTLER TOLEDO RATKAISUT ALLA

KemianTEOLLISUUS Elintarviketeollisuus Valmistava teollisuus Metalli-, Muovi- & Elektroniikkateollisuus