Tuotetarkastuksen konenäkö ja tekoäly

sensure

SENSURE on suunnitellut ja kehittänyt vuodesta 2007 lähtien on-line ja off-line visuaalisen tarkastuksen laitteistoja hyväksi käyttäen itseoppivaa tekoälyä sekä kaupallista kamerateknologiaa. SENSUREn tuomat edut ovat laaja kokemus asiakasovelluksissa, räätälöidyt ratkaisut ja helppo integroitavuus nykyisiin järjestelmiin.

SENSURE SYNAPSE – Korkea kapasiteetin ohjelmisto, jolla pystytään keräämään tuotetietoa täsmällisesti, luotettavasti ja toistettavasti. Ohjelmiston AI (Artificial Intelligence algorithms) yhdessä itseoppivuuden kanssa mahdollistaa jatkuvan virheiden havaitseminen, analysoinnin, kehittämisen ja laadun ylläpidon.

gwb paisto paallystysvirhe

SYNAPSE on luotu tuotteiden automatisoituun visuaalisen tarkastusprosessin parantamiseen, laadunvalvontaan ja tukemaan muuta automatiikkaa. Sovellus pystytään asentamaan nopeasti ja helposti jo olemassa oleviin linjastoihin. SYNAPSE soveltuu lähes mille tahansa tuotteelle, pääsääntöisesti elintarviketeollisuuteen, mutta sovelluksia löytyy jo maatalouteen, paahtimoille ja kaivosteollisuuteen.

Tuotteet tarkastetaan visuaalisesti 2D/3D -kuvantamalla, sekä tarvittaessa lämpökameralla. Tarkasteltavia parametrejä voivat olla esimerkiksi leipomoilla:

  • Paistoväri
  • Paiston tasaisuus
  • Tuotteen muoto ja koko (myös korkeus)
  • Täytteen/päällisen onnistuminen
  • Pakkausten täyttö
gwb sensure donuts

Yleisin tapa hoitaa tuotetarkastusta on silmämääräisesti 1-2 operoijan voimin, jotka saattavat joutua koskemaan käsin tuotteisiin riittävän laatuvarmuuden saavuttamiseksi. Kuitenkin vain murto-osa pystytään tarkastamaan toivotulla tasolla. Itseoppivan järjestelmän ansiosta jokainen tuote pystytään tarkastamaan yksilötasolla, ja jonka ansiosta päästään myös hyvin nopeasti kiinni prosessin ongelmiin. Nopeutuneen ja hygieenisemmän prosessin lisäksi tuotehävikin voidaan odottaa vähentyvän merkittävällä tavalla.

Järjestelmä voidaan myös opettaa ehdottamaan muutoksia reseptiin ja toleransseihin laadun parantamiseksi (ilman manuaalista uudelleen opetusta). Operoijan on helppo tehdä pieniä, mutta laatuun merkittävästi vaikuttavia, muutoksia jo käynnissä olevan prosessin aikana.

SENSURE SYNAPSEn komponentit:

  • Kamerat
  • Valonlähde
  • Prosessointiyksikkö
  • Sovellus
gwb sensure linjasto

SENSURE keskittää resurssinsa sovelluksen jatkuvaan kehittämiseen. Ilmaisuteknologian se ostaa muilta valmistajilta hyödyntäen alan viimeisimpiä komponentteja. Näin varmistetaan joustavuus räätälöiden asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen.

Kysy Pilot-testauksen mahdollisuudesta ja varmistu sovelluksen toimivuudesta juuri teidän prosessissa.

Valitsimme SENSUREn edustukseemme, sillä näemme konenäön olevan merkittävä teknologia tulevaisuudessa osana tuotetarkastusta ja tuoteportfoliotamme. SENSURE on tehnyt asennuksia Euroopassa ja pohjoismaissa yli 150 menestykkäästi. Heidän tapansa tehdä tuotteita poikkeaa voimakkaasti muista markkinoilla olevista valmistajista.

Alueesi edustaja auttaa sinua:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gwb.fi.
Juha Moisio
Etelä-Suomi, +358 201 255 252
Tuomas Männistö
Keski- ja Länsi-Suomi, +358 201 255 272
Petri Rökman
Itä- ja Pohjois-Suomi, +358 201 255 284

 Esittelyvideot: