Näytteenkäsittely

Paraskaan analyysilaite ei anna oikeellista tulosta mikäli näytteenkäsittelyssä on tapahtunut virheitä. Itse analytiikka alkaa aina edustavasti tehdystä näytteenjakamisesta, joka jatkuu näytteen saattamisella tarvittavaan olomuotoon ja konsentraatioon. Tarvittavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi jauhaminen/murskaaminen, liuotus, laimentaminen tai haihduttaminen.

Lisää näytteenkäsittelystä

Kokemuksemme mukaan ei ole laboratoriota ilman vaakaa, eli usein turvaudutaan gravimetrisiin menetelmiin näytteenkäsittelyssä ja analytiikassa. Toisinaan näytteen ominaisuudet ovat haastavia gravimetrisille sovelluksille ja silloin apu voi löytyä volumetriasta. Pipetointi ja pipetit voidaan siis nähdä yhtä tärkeänä kuin vaaka, ja siksi niihin ja niiden ylläpitoon tulisi panostaa.
Mettler Toledo on tunnistanut asiakkaiden haasteet pipettien asianmukaisen ylläpidon kanssa, ja on tuonut markkinoille useita erilaisia ratkaisuja.

gwb smartcheck 45degree vi i rnn 20200221 00062610.tif
gwb rainin micropro 300 no.bg vi i rnn 20230502 00180161
gwb rainin monikanavapipetti ergonominen karki
gwb nimeton malli
gwb nanorep xls 2 researchers at bench lab background vi i rnn 20221111 00076435.jpg

Näytteenkäsittely on myös useimmissa tapauksissa mahdollista automatisoida täysin, jolloin vapautuu resursseja. Vapautuvat resurssit voidaan uudelleenohjata toistavista tehtävistä (mm. punnitus, suodatus ja laimennus) kriittisiin toimiin, kuten datan käsittelyyn ja raportointiin. Automatisointi myös on panostus työturvallisuuteen, sillä vaarallisille kemikaaleille altistuminen vähentyy.

Sotax TPW

Automatisoitu näytteenkäsittelyasema

Uuttaminen – Punnitsemisen jälkeen näyte voidaan märkäjauhaa edustavan ja nopean uutontuloksen saamiseksi

Suodatus ja laimennus – jokainen laimennos varmistetaan gravimetrisesti. Suodatuksen jälkeen näyte on mahdollista laimentaa jopa 1:100 000 -kertaisesti.

gwb csm tpw front big 11f287c26f
gwb tpw highlight extraction vessel during
gwb tpw highlight sample in weighing station
gwb sam xtend highlight detail rack
gwb tpw highlight extraction vessel start

Analysointi ja datan tallennus – Sisäänrakennetun näytteensyöttäjän ansiosta TPW on mahdollista liittää suoraan HPLC-linjastoon tai spektrofotometriin. Näytteet on myös mahdollista siirtää vialeihin analyysilaitteen omaa näytteensyöttäjää varten.

Prosessin valvonta – Näytteenkäsittelyprosessia on mahdollista valvoa videovalvonnan kautta, ja pääset palaamaan aikaisempiin käsittelyihin tallenteiden muodossa.

Punnitus laadun ja työturvallisuuden tukena

Automatisoitu punnitseminen

Lääketeollisuudessa usein käsitellään molekyylejä, joille ei toivota pitkäaikaista altistusta työntekijänterveyden vuoksi. Automatisoidulla punnituksella suojelet työntekijää altistukselta ja samalla vapautat resursseja muuhun työskentelyyn. Myös inhimillisen virheen mahdollisuus on minimaalinen, jolloin pystytään säästämään arvokkaista tuotteista, kuten vertailuaineista. Automatisoitu XPR on myös erittäin helppokäyttöinen, eikä se vaadi soveltavaa osaamista käyttäjältä.

Lisää punnituksesta ja kosteusmittauksesta

Yhteenvetona punnituksen automatisointi säästää ajassa, rahassa ja vähentää arvokkaiden työntekijöiden altistusta.

Automatisoitu annostelu suljetussa systeemissä
• Pienempi altistus

Staattisuuden ratkaisut
• Vähentää pölyävyyttä
• Vähentää kontaminaatiota

Varastoi aineet annosteluyksikössä
• Ei astioiden availua
• Jauhe suljettuna astiassa
• Parannettu käyttäjäturvallisuus

Käytettävissä esimerkiksi vetokaapissa
• Ei toistavia, pitkiä punnitussarjoja
• Nopeus ja turvallisuus

Vähemmän hukkaa/ohipunnituksia
• Vähemmän hukkaa
• Vähemmän puhdistamista
• Prosessiturvallisuuden parantuminen
• Kustannussäästö

gwb xpr automaattivaaka jauheannostus ja nesteannostus

Kuiva-ainepitoisuuden mittaus – HX204

Erittäin suorituskykyinen halogeenikuivain, jopa 0,001 % luettavuudella. Suorituskyky on mahdollinen poikkeuksellisen suorituskyvyn mittakennon ansiosta, jolloin voidaan analysoida hyvin alhaisiin kosteuspitoisuuksiin. Menetelmän joustavuus varmistaa varmat tulokset näytetyypistä riippumatta tutkimuksen ja kehityksen, laadunvalvontaan ja prosessinvalvontaan. Integroitu rutiinitestaus ja ylläpito varmistavat optimaalisen suorituskyvyn ja vaatimustentäyttymisen.

• Sisällytetty menetelmänkehityksen avustus
• Helppo ja nopea puhdistettavuus
• Verkkoyhdistettävyys
• Vesivaateri
• Yksinkertainen integrointi ja automaatio
• Räätälöitävä raportointi
• Käyttäjäkontrollointi
• Prosessirajat
• QuickPredict

gwb service laboratory calibration hx hs moisture analyzer pouring smartcal vi i gls 20120719 00021338.tif

Tarkat tulokset näytetyypistä riippumatta
• Saa tarkat ja luotettavat nopeamman halogeenilämmityksen ja erinomaisen punnitus, jolla päästään 0,001 % tarkkuuteen

Paranneltu turvallisuus ja prosessinohjaus
• Määrittele useita käyttäjiä yksilöllisillä käyttäjäoikeuksilla. Täytä haastavimmatkin vaatimukset

Sisäänrakennettu menetelmät varmistavat suorituskyvyn
• Integroitu rutiinitestaus varmistaa laitteen käyttökunnon kaikkina aikoina; FACT, SmartCal ja testit lämmölle ja punnitukselle.

Lyhennetty mittausaika ja tulosten ennakointi
• QuickPredictillä saat arvion lopullisesta tuloksesta minuuteissa, jolloin tarvittavat päätökset voidaan tehdä paljon nopeammin.

Analyysit

pH-mittaus – yksi tärkeimmistä analyysimittauksista

SevenExcellence™ tuo tarkkuutta ja joustavuutta elektrokemiallisiin mittauksiin, myös pH-mittauksiin. Mittari sopii pitkälle vietyihin sovelluksiin, täyttää vaativimmatkin vaatimukset ja standardit, kuitenkin helpolla ja nopealla käyttökokemuksella.

gwb sevenexcellence inmotion lab 02 vi i phl 20160706 00045461.tif

Seitsemän hyvää syytä valita SevenExcellence™

  • Mittaa 3 parametriä yhtäaikaa
  • Käyttäjäystävällinen
  • Suuri ja selkeä värinäyttö
  • Modulaarinen muokattavuus
  • Liitettävyys ja laajennettavuus
  • Menetelmän luominen ja pikakuvakkeet
  • GMP -vaatimukset täyttävä käyttäjähallinta

Muuta analytiikkaa:

Kaikki kulminoituu oikeanlaiseen datan hallintaan

Usein laboratorion tehtävä on varmistaa, että tuotanto on sujunut hyvin ja tuote vastaa sille asetettuja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi on laboratorion merkitys tuotantoketjussa kriittinen. Yksi keino toimintojen nopeuttamiseen on automatisoida analyysiprosesseja. Tulosten kirjaaminen ja syöttäminen on hidasta toimintaa sekä mahdollistaa kirjausvirheet. Vielä tänäkin päivänä välituloksia (esim. punnitus) ja lopputuloksia (esim. pitoisuus) kirjataan työkirjoihin ja siirretään järjestelmiin (LIMS) käsin.

gwb labx complexity reduction 01 vi i lbx 20190918 00061214.psd

LabX hoitaa kaiken työnsuorituksen ohjauksesta datan täydelliseen dokumentointiin auditointivarmasti. Siihen on mahdollista liittää jopa 60 laitetta samanaikaisesti, kuten vaa’at, titraattorit, pH-mittarit, spektrofotometrit, refraktometrit ja tiheys- ja sulamispistemittarit. Vähennä merkittävästi kirjausvirheistä johtuvia analyysien uusintoja ja vapauta resursseja automatisoinnin avulla.