LabX-ohjelma laboratoriodatan ja -laitteiden hallintaan

Laboratorion yleistilanne 2022gwb mettler toledo labx lean lab

Teollisuuden laboratorioissa on viimeisten vuosien aikana havaittu tarve nopeuttaa laboratorion analyyisen läpimenoa, koska yrityksissä on tarve parantaa yleistä kilpailukykyä. Usein laboratorion tehtävä on varmistaa, että tuotanto on sujunut hyvin ja tuote vastaa sille asetettuja laatuvaatimuksia ja sen vuoksi on laboratorion merkitys tuotanotketjussa kriittinen. Yksi keino toimintojen nopettamiseen on digitalisoida analyysiprosesseja, mikä merkitsee manuaalisten toimintojen automatisointia. Tulosten kirjaaminen ja syöttäminen on hidasta toimintaa sekä mahdollistaa kirjausvirheisiin. Vielä tänäkin päivänä välituloksia (esim. punnitus) ja lopputuloksia (esim. pitoisuus) kirjataan työkirjoihin ja siirretään järjestelmiin (LIMS) manuaalisesti. On kuitenkin ollut mahdollista liittää laitteita tietokoneella järjestelmiin, mutta se vaatii tietokoneen laitteen viereen näytetietojen syöttämistä varten. Se on luonut laboratorioihin tilanteen, jossa järjestelmiä on monia erilaisia ja niiden ylläpito ja kouluttautuminen on työlästä ja kallista. Miltä kuulostaisi ratkaisu, jossa 50 – 90 % laboratorion laitekannasta voitaisiin liittää yhteen ohjelmaan? Kokonaisuutta on helppo ylläpitää eikä se vaadi suuria ponnisteluja yrityksen IT-osastolta.

Ratkaisu on Mettler Toledo LabX™ -ohjelma.

 • Yksi järjestelmä tehokkaaseen työskentelyyn säännöksiä noudattaen.
 • LabX-järjestelmällä digitalisaatio ja liinaus käyvät kuin itsestään.

 

GWB:n ratkaisu

Laitteet ovat yhdessä järjestelmässä

Vaivattomampaa ylläpitoa ja optimoituja prosesseja:

 • Hallitse laitekantaa, resursseja, standardeja, tehtäviä ja käyttäjiä keskitetysti.
 • LabX on integroitavissa saumattomasti hallintajärjestelmiin (esim. LIMS, ELN ja ERP).
 • Vaivaton validointi, ylläpito ja tuki tiedon eheys – vaatimusten mukaisesti (Data Integrity).
 • Yhdellä käyttöliittymällä sujuva työnkulku ja tiedonsiirto.

 

Tehokkaampi työnkulku

LabX-järjestelmä parantaa prosesseja:

 • Vähennä näytekohtaisia kustannuksia ja säästä resursseja automatisoimalla monivaiheisia työvaiheita.
 • Poista kirjausvirheet sähköisellä tiedon hallinnalla. LabX takaa automatisoidun tiedonkeruun analyyseista luotettavasti
 • Virheetöntä toimintaa varten järjestelmään voidaan luoda toimintaohjeita (SOP), jotka ohjaavat käyttäjää askel askeleelta laitepäätteellä.
 • Varmistu käytössä olevien laitteiden olevan aina asianmukaisesti kalibroitu ja tarkastettu.

gwb mettler toledo labx laitteet

 

Erilaisten vaatimusten täyttäminen

Varmistu järjestelmäturvallisuudesta ja audintointivalmiudesta: 

 • LabX auttaa suojaamaan ja varmistamaan luotettavat ja laadukkaat tiedot.
 • ALCOA+ -kehys varmistaa jäljitettävyyden ja tietojen eheyden läpi prosessien.
 • Audit Trail ja sähköinen allekirjoittaminen (täyttää mm. 21 CFR Part 11 –asetuksen).
 • Pääsy tietoihin nopeasti ja helposti auditointiprosesseja varten.

 

Lue lisää erilaisista ratkaisuista TÄÄLTÄ.

 

Mikäli asia kiinnostaa, niin ole yhteydessä ja jutellaan lisää, gwb@gwb.fi